En riktig bank i Svedala
Sveriges äldsta bank, Handelsbanken, rankas idag som en av de stabilaste bankerna i världen. Som motiv anges ordnade finanser och att de aldrig behövt begära stöd utifrån. Handelsbanken var till exempel den enda banken i Sverige som inte behövde vända sig till aktieägarna för att begära mer pengar under den stora bankkrisen i början av 90-talet eller de efterföljande finanskriserna.
Enligt Nils Möllerberg, chef på Handelsbanken Svedala sedan två år, är de ordnade finanserna till stor del en följd av bankens filosofi om lokalkontorens rätt att ta egna beslut, vilket innebär att de sällan ger sig in i osäkra projekt. Nils har jobbat inom banken sedan 1989 och förklarar att Handelsbankens affärsidé handlar om att jobba nära kunderna samt ha lägre kostnader än övriga banker.
– Vi utgår hela tiden från det lokala bankkontoret och det är också där kunderna har sin bankkontakt. Kontoret har i sin tur tillgång till både regionala och centrala resurser som de kan få hjälp och stöd av vid till exempel större affärsuppgörelser, berättar han.
För kundens del innebär det att de bara behöver vända sig till det lokala kontoret oavsett vad det gäller och i de allra flesta fall kan det lokala kontoret även ta besluten själv utan att behöva vända sig till huvudkontoret. En princip de kallar kyrktornsprincipen, vilket innebär att kunderna finns inom ett begränsat område för att banken ska ha en bra kontroll över marknaden och veta vad som händer.

Eftersom de flesta människor förknippar banker med pengar har Handelsbanken valt att inte ta bort kontanthanteringen, vilket annars är vanligt just nu bland övriga banker. Något som är helt i linje med bankens filosofi om att hela tiden ifrågasätta olika trender och fundera över om man inte borde göra tvärtom, vilket till exempel var fallet när det gäller reklam där de sällan går ut med generella kampanjerbjudanden som riktar sig till alla. Istället utgår de från varje enskild kunds behov, som givetvis varierar eftersom kunderna kan vara allt från den vanliga löntagaren till höginkomsttagaren samt alla typer av företag, från små till stora. Handelsbanken har också ökat tillgängligheten för kunderna genom längre öppettider och även om banken är stängd har de både internetbank och telefonservice 24 timmar om dygnet, där kunderna också kan få personlig service om de så önskar. Också det en service som går emot den rådande trenden eftersom de tror att kunderna gärna vill komma in och träffa någon de känner igen för att diskutera sina privataffärer istället för att prata med en anonym röst i telefonen.

Handelsbanken

Bransch:
Bank

Telefon: 040-409 841
Fax: 040-469 847


Email:
nimo01@handelsbanken.se

Hemsida:
www.handelsbanken.se/svedala

Adress:
Handelsbanken
Box 264
23325 Svedala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN